Carl Malmsten

Inrednings- och möbelarkitekten Carl Malmsten började sin yrkesbana när han som ung fick prova på det konstnärliga skapandet under en tid i Egypten. När han sedan återvände till sitt Stockholm föll sig en roll som snickarlärling mycket naturligt för Malmsten som därefter studerade på egen hand. Han skulle även komma att praktisera under flera perioder inom den svenska arkitektsektorn. Som 23-åring blev han på allvar ett känt namn i branschen genom att vinna fina priser i en inredningstävling med Stockholms Stadshus som skapartema. De möbler du än idag kan finna i stadshusets Rådssal är tillverkade från Malmstens tidiga ritningar.

Svensk klassicism

Under 20-talet präglade vad som kom att kallas för svensk klassicim där Carl Malmsten hade en starkt engagerande roll. Klassicim, eller Swedish Grace som det även brukar benämnas, var i mycket en typ av konstriktning inom just Malmstens huvudområden, arkitektur och formgivning. Art decò är det engelska begreppet för den här typen av konst och det baserades till stor del av ett sökande efter ett mer sakligt uttryck inom konstens värld. Malmsten var starkt emot funktionalismens framfart som han inte tyckte vara annat än osaklig, torr och opersonlig. Stockholmsutställningen år 1930 blev en slags nationell lansering av funktionalismen i Sverige och Malmsten var eventets stora kritiker.

Carl Malmstens skolfilosofi

Carl Malmsten hade under hela sin karriär en stark önskan om att föra sin konstfilosofi vidare. En pedagogisk inriktning inom skolväsendet blev således resultatet av denna önskan, vilket tog sin början i Olofskolan 1927 och Carl Malmstens Verkstadsskola 1930. Skolprojekten syftade till att värna om barnets genuina skaparlust och omhänderta samt vidareutveckla denna genom livet. Verkstadsskolan i Stockholm blev år 2000 en del av Linköpings universitet och i Valdemarsvik återfinns Carl Malmstens hantverksgymnasium. Capellagården ligger på Öland och har blivit en symbolisk plats för den svenske arkitektens arbete och även svensk kultur. Utöver det bedrivande skolarbetet inom hantverkeri erbjuds även trädgårdsutbildning. Under sommartid ställer skolans elever ut sina verk.

Category: